Tel:02 534 86 00

Email:trgovina@misel-zadravec-carp.si

Košarica

Moja zasebnost

ZADRAVEC B.A.I.T.S. d.o.o., se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezuje k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

V spletni ribiški trgovini Mišel Zadravec zbira naslednje podatke uporabnikov:

  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
  • kontaktno telefonsko številko,
  • geslo v šifrirani obliki,
  • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na spletnem mestu Zadravec.si.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, podjetje ZADRAVEC B.A.I.T.S. d.o.o. ne odgovarja.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki zbrani in obdelani, bodo razkriti le v primerih kot jih določa zakon za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja ZADRAVEC B.A.I.T.S. d.o.o.